Zverejňovanie

Kolektívna zmluva 2022-24 od 05.10.2022

Kolektívna zmluva 2018

Dodatok 1 ku kolektívnej zmluve od 1.9.2018

Dodatok 2 ku Kolektívnej zmluve od 1.9.2018

Dodatok 3 ku Kolektívnej zmluve od 1.9.2018
Dodatok č. 3 ku Kolektívnej zmluve

Dodatok 4 ku Kolektívnej zmluve platnej od 1.9.2018, Dodatok nadobudol platnosť dňom 1.1.2020

 

 Výzvy | Profil VO | Zmluvy | Dodávateľské faktúry | Odberateľské faktúry | Výročné správy | Archív 2013 | Archív 2012Archív 2011

protikorupčná politika