Občianske združenie

Podľa možností máme neustálu snahu v rôznych oblastiach zlepšovať podmienky života seniorov nášho zariadenia. Keďže naše finančné podmienky nám nepostačujú, sme veľmi vďační za akúkoľvek finančnú pomoc zo strany našich sponzorov.

Pri zariadení ÚSMEV – ZpS máme založené občianske združenie pod názvom „Pomocná ruka seniorom“.

Hlavným cieľom činnosti OZ je združovať príbuzných a priateľov klientov zariadenia, spolupráca so všetkými  spoločenskými, mimovládnymi i vládnymi organizáciami, podnikateľmi, sponzormi a nadáciami zo Slovenska i zahraničia, obecnými i obvodnými úradmi a rodinami, ktorá vedie ku skvalitneniu života seniorov a napomáhanie k spríjemneniu jesene ich života.

Za  týmto účelom :

–        Organizujeme kultúrno – spoločenské podujatia seniorov
–        Napomáhame pri vytváraní podmienok pre ich pracovné a záujmové aktivity
–        Propagujeme výsledky práce seniorov v masmédiách, na výstavách a pod.
–        Podieľame sa na riešení problémov seniorov a spolupracujeme s ich rodinami

Na tento účel môžete prispieť i Vy formou sponzorského príspevku, či darovaním 2% z Vašich daní na:

Názov: Občianske združenie Pomocná ruka seniorom
Sídlo: Osiková 26, 010 07 Žilina
IČO: 42220742
Č.ú.: SK1156000000003143000001

Za Vašu pomoc Vám vopred ĎAKUJEME.
Veľká VĎAKA patrí aj tým, ktorí nám už v minulých rokoch pomohli.