2% zo zaplatenej dane

Aj tento rok si dovoľujeme uchádzať sa o Vašu priazeň pri rozhodovaní o venovaní 2% z Vašich daní.
Ak ste sa rozhodli pomôcť aj Vy, prostredníctvom poukázania Vášho podielu zaplatenej dane občianskemu združeniu Pomocná ruka seniorom zriadenému pri zariadení pre seniorov ÚSMEV,  prinášame vám návod, čo je potrebné urobiť, ak ste:

ZAMESTNANEC – je potrebné, aby ste požiadali svojho zamestnávateľa, o vykonanie ročného zúčtovania za rok 2023. Váš zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, vykoná Vaše ročné zúčtovanie do 31.3.2024 a vystaví Vám potvrdenie o zaplatení dane, ktoré spolu s vyplneným vyhlásením o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane, doručíte (poštou alebo osobne) do zariadenia pre seniorov ÚSMEV, Osiková 26, 010 07 Žilina, ktoré ich do 30.4.2024 doručí na príslušný Daňový úrad.  Zamestnanec si môže podať aj daňové priznanie do 31.3.2024, v ktorom  je potrebné, aby ste vyhlásili, že suma zodpovedajúca 2% (3%)  zaplatenej dane sa má poukázať určenému prijímateľovi .  2% z dane poukazujú zamestnanci, 3% z dane môžu poukázať dobrovoľníci, ktorí odpracovali v roku 2023 dobrovoľnícku činnosť s rozsahom najmenej 40 hodín.

FYZICKÁ OSOBA – je potrebné, aby ste vo svojom daňovom priznaní vyhlásili, že suma zodpovedajúca 2% (3%)  zaplatenej dane sa má poukázať určenému prijímateľovi
PRÁVNICKÁ OSOBA – je potrebné, aby ste vo svojom daňovom priznaní vyhlásili, že suma zodpovedajúca 1,5% (2%) zaplatenej dane sa má poukázať určenému prijímateľovi/prijímateľom

TLAČIVÁ na venovanie 2% z daní za rok 2023

V Y H L Á S E N I E o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby
Vyhlasenie_2023 (v roku2024)