Návštevný poriadok

Milí rodinní príslušníci a priatelia,

pred návštevou svojich blízkych nahláste vopred svoju návštevu na sociálnom úseku, počas víkendu a sviatkov na zdravotnom úseku.

Sociálno – prevádzkový  úsek:
+421 918 438 554
Úsek ošetrovateľskej a opatrovateľskej starostlivosti:
+421 918 438 557

Po príchode do zariadenia vás zaevidujeme do dennej evidencie návštev. Prosíme vás o rešpektovanie súkromia, intimity a osobného priestoru aj ostatných klientov.

Pokiaľ trpíte respiračným alebo infekčným ochorením, prosíme, zvážte svoju návštevu. V takýchto prípadoch vám ponúkame možnosť prebrania nákupu, ktorý za vás radi odovzdáme vašim blízkym.

Návšteva sa môže uskutočniť priamo na bytovej jednotke vášho blízkeho alebo môžete využiť aj spoločenské priestory, prípadne exteriér zariadenia.

V prípade, ak je klient imobilný, zdravotný personál ho môže po dohode vysadiť do invalidného vozíka a môžete si vášho blízkeho zobrať na prechádzku mimo zariadenia.