Podujatia

Povianočné divadelné predstavenie

Dňa 5. januára 2017 sa v našom zariadení konalo divadelné predstavenie na tému: „Narodenie Ježiša Krista v Betleheme.“ Divadlo nám zahrali deti a mládež z pastoračného centra na Solinkách v Žiline. Predstavenie ...

čítať ďalej »

Vianočné vystúpenie

Dňa 14. decembra 2016 navštívili naše zariadenie dievčatá z Diagnostického centra Lietavská Lúčka, ktoré si pre našich obyvateľov pripravili divadelné predstavenie s názvom „Martinko Klingáč“. S dievčatami ...

čítať ďalej »

Predvianočné posedenie

Dňa 8. decembra 2016 sme pre našich obyvateľov pripravili predvianočné posedenie spojené s kapustnicou. Tejto akcie sa zúčastnili obaja zástupcovia primátora mesta Žilina pán Patrik Groma a pán Anton Trnovec, tiež zamestnankyňa ...

čítať ďalej »

Mikuláš navštívil aj našich seniorov

Dňa 6. decembra 2016 sme sa všetci vrátili aspoň na chvíľočku do detských čias. Do nášho zariadenia zavítali v popoludňajších hodinách Mikuláš spolu s čertom a anjelom. Za doprovodu harmoniky, na ktorú hrala ...

čítať ďalej »