Novinky

KRÍZOVÝ PLÁN

ÚSMEV – zariadenie pre seniorov má vypracovaný Krízový plán pri riadení činností zameraných na predchádzanie vzniku a šíreniu Covid-19, resp. iných prenosných ochorení, ktorého cieľom je koordinovaná informovanosť, ...

čítať ďalej »

Poďakovanie tímu Hartmann Rico s.r.o

Ďakujeme tímu Hartmann  Rico s.r.o, ktorý príjemne prekvapil všetkých zamestnancov nášho zariadenia ÚSMEV – zariadenie pre seniorov milým sladkým darčekom. Ako prejav úcty  a vďaky za to, čo robíme, nám dal upiecť ...

čítať ďalej »

Poďakovanie za pomoc

Touto cestou by som sa chcela poďakovať všetkým, ktorí nám nezištne a s veľkou láskou pomáhajú, v týchto ťažkých chvíľach. Ďakujem Kauflandu Žilina, ktorý nám už po druhý krát zaslal darom potraviny pre naše ...

čítať ďalej »

POĎAKOVANIE

Touto cestou by som chcela poďakovať zamestnancom zariadenia Úsmev – zariadenie pre seniorov, Osiková 26, Žilina. Sú to ľudia, ktorí sa starajú o tú najzraniteľnejšiu skupinu – našich seniorov. V súčasnosti na danú ...

čítať ďalej »