! Dôležité upozornenie !

OZNAM!!!

Zákaz návštev do odvolania.
Podľa § 48 ods. 4 písm. e, zákona č. 355/2007 Z.z. sú verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb povinní zabezpečiť zákaz návštev.
V súvislosti s vývojom globálnej epidemiologickej situácie spôsobenej šírením koronavírusu COVID- 19 a opatreniami ÚSTREDNÉHO KRÍZOVÉHO ŠTÁBU SR Vás chceme informovať, že:


1) sledujeme informácie, sme v spojení s RÚVZ,

2) máme plán preventívnych opatrení,
3) máme plán krízových opatrení v prípade karantény,
4) v prípade realizácie krízových opatrení je prevádzka personálne zabezpečená,
5) činnosti služby v prípade krízového stavu budú zredukované na minimálny rozsah.

Návštevníkom, ktorí sa vrátili z rizikových oblastí, je odporúčané, aby nenavštevovali
zariadenie po dobu 14 dní a riadili sa pokynmi ÚVZ SR a MZ SR.

Na základe RÚVZ je naše zariadenie pre seniorov ÚSMEV pre návštevy predbežne uzavreté do odvolania.

V prípade akýchkoľvek otázok môžete kontaktovať telefonicky alebo mailom riaditeľku ÚSMEV- zariadenie pre seniorov:
PhDr. Alena Lišková
Riaditeľka ÚSMEV- zariadenie pre seniorov, Osiková 3294/26, 010 07 Žilina
Ďakujeme za pochopenie a rešpektovanie prijatých opatrení.