Verejné obstarávanie | Profil VO


Nábytok a atipické zariadenie do ambulancie zariadenia

Dátum pridania: 21. novembra 2014

Predpokladaná cena: 1450 €
Cena s DPH: 1414,00 €
Dodávateľ: Pavol Badík - Stolárstvo LMP
Lehota vystavenia objednávky: 27.11.2014
Lehota dodania: do 60 dní od vystavenia objednávky