EON

ROK 2018
Ekonomicky oprávnené náklady na 1 klienta  mesačne vrátane odpisov:   891 €

ROK 2019
Ekonomicky oprávnené náklady na 1 klienta  mesačne vrátane odpisov:  982 €

ROK 2020
Ekonomicky oprávnené náklady na 1 klienta  mesačne vrátane odpisov: 1 142 €

ROK 2021
Ekonomicky oprávnené náklady na 1 klienta  mesačne vrátane odpisov: 1 298 €

ROK 2022
Ekonomicky oprávnené náklady na 1 klienta  mesačne vrátane odpisov: 1 392 €