Vystúpenie „Veselá medicína pre dušu“

Dňa 30. júna 2014 sa v našom zariadení uskutočnilo hudobno-divadelné vystúpenie v rámci projektu s názvom „Veselá medicína pre dušu“ podporeného Nadáciou ORANGE. Do tohto projektu sa zapojilo Mesto Žilina spolu  s OZ Klub Mladé Makovice v spolupráci Krajského kultúrneho strediska v Žiline.
Mladí študenti stredných a vysokých škôl pod vedením pedagóga Jozefa Abafiho spoločne pripravili až dvanásť vystúpení v jednotlivých zariadeniach. Klienti tak získali možnosť stretnúť sa s mladými a talentovanými ľuďmi, ktorí ako dobrovoľníci zorganizovali vystúpenia. Zmyslom projektu „Veselá medicína pre dušu“ bolo sprostredkovanie kultúrneho a priateľského zážitku pre seniorov priamo v zariadeniach, ktoré sú pre nich v mnohých prípadoch miestom, kde v dôsledku zlého zdravotného stavu strávia zvyšok života.
Po príjemnom programe, ktorý sa všetkým prítomným veľmi páčil, chceli študenti svojim vystúpením potešiť aj našich klientov, ktorí sú imobilní a pripútaní na lôžku.  
Spoločnými stretnutiami našich klientov s mladými ľuďmi sa snažíme meniť ich každodenný stereotyp a taktiež  rozšíriť repertoár kultúrnych aktivít, na ktorých sa zúčastňujú.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA