Výlet do Budatínskeho hradu

Dňa 4. apríla 2019 sme pre našich obyvateľov usporiadali malý výlet do Budatínskeho hradu na veľkonočnú výstavu. Ihneď po vyvesení oznamu o výlete sa klienti zhromaždili na prízemí zariadenia a s radosťou a nadšením sa prihlasovali na výlet. Výletu sa zúčastnilo 20 klientov a 4 zamestnanci, chuť na výlet mali dokonca aj klienti, ktorí sú menej mobilní. Pre klientov sme mali objednaný autobus, ktorý nám poskytla spoločnosť SAD Žilina. Klienti sa poprechádzali po krásnom parku, zúčastnili sa viacerých výstav s jarnou a veľkonočnou tématikou, navštívili aj drotársky pavilón, jediný v Európe. Mnohí prekonávali samých seba, pretože v hrade boli schody, ale všetci to zvládli na jednotku s hviezdičkou. Výlet sme ukončili o pol dvanástej, kedy sme sa všetci presunuli na obed do nášho zariadenia. Týmto patrí vďaka pani riaditeľke zariadenia ako aj všetkým zamestnancom, ktorí sa podieľali na usporiadaní výletu.
Už teraz sa všetci tešíme na ďalšie spoločenské akcie v zariadení…