MDŽ

Dňa 6.3.2019 sme si pripomenuli v našom zariadení Medzinárodný deň žien. Na začiatok sa našim ženám prihovorila p. riaditeľka Alena Lišková. V mužskom zastúpení sa ženám prihovoril p. Ernest Kadora za sprievodu inštruktorky sociálnej rehabilitácie, ktorí ženám zablahoželali. P. Kadora spolu so svojim kamarátom zo zariadenia, rozdal každej žene kvietok. Pre obyvateľov sme si pripravili krátky program v jedálni. Návštevou nás poctili dievčatá z DC Lietavská Lúčka spolu so svojou vychovávateľkou p. Debnárovou. Po programe sme sa spoločne presunuli do spoločenských priestorov, kde na našich obyvateľov čakalo malé občerstvenie.

Samozrejme, že sme nezabudli ani na naše imobilné obyvateľky, ktorým naši muži tiež priniesli kvietok a malé občerstvenie.

Sviatok MDŽ sme oslávili ako jedna veľká rodina.

„Pravá krása ženy sa odráža v jej duši, v jej dobrote, láskavej starostlivosti, vo vrúcnej láske, akú preukazuje.“ Audrey Hepburn