Seniori sa zúčastnili akcie Život človeka v knihe – kniha v živote človeka v 21. storočí

Dňa  28. októbra 2013 sme boli pozvaní do Súkromnej základnej školy na Oravskej ceste  v Žiline a zúčastnili sme sa celoškolskej akcie –   9. ročníka Súťaže o najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice k Medzinárodnému dňu školských knižníc.  Projekt  v rámci súťaže mal názov Život človeka v knihe – kniha v živote človeka v 21. storočí.

Program začal videozáznamom z ankety o knihách v teréne spolu s krátkou anketou medzi  hosťami, rôzne otázky kládli aj našim seniorom, aby  zistili skutočný stav, ako to vlastne so vzťahom človek – kniha v 21. storočí vyzerá. Taktiež nám boli predstavené knihy, ktoré žiaci aktuálne čítajú. Žiaci tiež odprezentovali vlastnú tvorbu a najlepšie ukážky boli vyhodnotené hlasovaním z publika.  Výborne sme sa zabávali na paródii Rómea a Júlio, ktorú zahrali žiaci II. stupňa.  

Sme radi, že sme sa mohli tejto zaujímavej akcie zúčastniť, knihy dodávajú ľuďom, teda tým, čo ich čítajú, fantáziu, ktorú potrebujeme. Taktiež nám knihy poskytujú slovnú zásobu. Pre človeka majú knihy veľmi veľký význam, ale v dnešnej uponáhľanej dobe, rýchlemu životnému štýlu sa číta čoraz menej kníh. Preto táto akcia bola prínosom aj pre nás. Tešíme sa na ďalšie stretnutie so žiakmi.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA