Október – Mesiac úcty k starším

V zariadení ÚSMEV – ZpS a DSS sme si pripomenuli Mesiac úcty k starším v utorok
22. októbra 2013. Na úvod nechýbalo hovorené slovo p. riaditeľky zariadenia PhDr. Aleny Liškovej a p. Ľubomíra Sečkára ako vyslovenie vďaky a úcty za všetko, čo vo svojom živote doteraz urobili, so želaním krásnych chvíľ, aby jeseň svojho života prežili v láske, zdraví a pohode.
Našich seniorov s radosťou navštívili žiačky Základnej školy Vendelína Javorku v Žiline, ktoré si pripravili kultúrny program poskladaný z recitovaných básničiek, spevu ľudových piesní a tanca. Potešili ich aj malým darčekom. Po skončení kultúrneho programu sme sa všetci, vrátane detí presunuli do našich spoločenských miestností, aby sme spoločne príjemne strávili čas, porozprávali sa, posedeli pri kávičke a koláčiku. Deti sa medzi našimi seniormi cítili tak dobre, že im ešte zatancovali a zaspievali. To sa našim seniorom veľmi páčilo a opäť sme boli radi, že sme mohli čítať z tvári našich seniorov radosť a šťastie. 
Pri takomto stretnutí si uvedomujeme viac ako inokedy, že seniori sú vzácni svojou múdrosťou a skúsenosťami, že nám majú ešte vždy čo dať.

Ďakujeme všetkým za účasť a za vytvorenie príjemnej atmosféry.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA