Predvianočné posedenie

Dňa 8. decembra 2016 sme pre našich obyvateľov pripravili predvianočné posedenie spojené s kapustnicou. Tejto akcie sa zúčastnili obaja zástupcovia primátora mesta Žilina pán Patrik Groma a pán Anton Trnovec, tiež zamestnankyňa odboru sociálneho a bytového pani Miriam Čiková. Posedenie otvorila pani riaditeľka Alena Lišková príhovorom, v ktorom všetkým zapriala pokojné prežitie vianočných sviatkov.  Po príhovore nasledovalo pásmo vianočných piesní a vinšov, ktoré si pripravili obyvatelia pod vedením našej ergoterapeutky pani Andrey Dujčíkovej. Piesňami obyvateľov sprevádzala na harmonike pani Vierka Mikundová. Program sa všetkým páčil a na záver sme si všetci zaspievali pieseň „Tichá noc!“ V takejto príjemnej vianočnej atmosfére sme si vychutnali výbornú kapustnicu, ktorú pripravili naše šikovné kuchárky. Neskôr obyvateľom spríjemňovala chvíle pri kávičke a koláči hudobná skupina Ďurčanská päťka, s ktorou si zaspievali aj na ľudovú nôtu.