Mikuláš navštívil aj našich seniorov

Dňa 6. decembra 2016 sme sa všetci vrátili aspoň na chvíľočku do detských čias. Do nášho zariadenia zavítali v popoludňajších hodinách Mikuláš spolu s čertom a anjelom. Za doprovodu harmoniky, na ktorú hrala naša šikovná kolegyňa zo sociálneho úseku p. Vierka Mikundová  navštívili všetkých obyvateľov zariadenia, pretože celý rok poslúchali a zaslúžili si sladkú odmenu. Okrem sladkostí sa však rozdávali aj radosť a úsmev. Rozžiarené tváre a vyčarené úsmevy obyvateľov nás opäť presvedčili, že Mikuláš poteší človeka v každom veku.