POĎAKOVANIE

Touto cestou by som chcela poďakovať zamestnancom zariadenia Úsmev – zariadenie pre seniorov, Osiková 26, Žilina. Sú to ľudia, ktorí sa starajú o tú najzraniteľnejšiu skupinu – našich seniorov. V súčasnosti na danú situáciu, ktorá sa vyskytla v súvislosti s COVID-19 je o to náročnejšia. Chcem sa im poďakovať za to, že aj napriek maximálnej vyťaženosti sa snažia zo všetkých síl, aby im úsmev na tvárach nezmizol, ale naopak, aby tento úsmev vykúzlili aj na tvárach našich seniorov. Nie je to ľahké, pretože našim seniorom chýba osobný kontakt so svojimi príbuznými, ale vďaka blízkosti zamestnancov a ich ľudskej starostlivosti, ktorá sa nedá rozpísať do bodov ako povinnosť sa snažia zo všetkých síl, aby naši seniori toto ťažké obdobie zvládli.

Chcela by som zdôrazniť radosť z toho, že môžeme žiť život v čase, ktorého dĺžka nie je v našich rukách. Podstatné je, aby sme v každom čase žili v radosti zo života aj vtedy, keď je to žitie s pomocníkom, alebo obmedzené žitie pre najrôznejšie neduhy. Podstatné je, aby to bolo žitie ako doma. To je to, za čo ďakujem mojim zamestnancom. Ďakujem im za ich ústretovosť, spolupatričnosť, porozumenie za to, že mnohokrát pracujú až nad rámec svojich síl, ďakujem za to, že sú tu so mnou a vďaka ním túto situáciu zvládame aj napriek únave a psychického vypätia. Čaká nás ešte dlhá cesta, ale verím , že spolu to zvládneme. Ďakujem Vám.

PhDr. Alena Lišková
riaditeľka zariadenia