Poďakovanie za pomoc

Touto cestou by som sa chcela poďakovať všetkým, ktorí nám nezištne a s veľkou láskou pomáhajú, v týchto ťažkých chvíľach.
Ďakujem Kauflandu Žilina, ktorý nám už po druhý krát zaslal darom potraviny pre naše zariadenie, taktiež aj iniciatíve „Kto Pomôže Slovensku“, ktorá nám zaslala jednorazové ochranné odevy, antibakteriálne gély na ruky, rúška a respirátory FFP2 bez výdychového
ventila.

Ďalej chcem poďakovať jednotlivcom, ktorí pre našich seniorov ušili rúška, konkrétne
Barbore Gajdošovej, p. Monike Gašpierikovej a mládeži z farnosti Dobrého pastiera na Solinkách v Žiline.

V neposlednom rade chcem poďakovať aj našej pracovníčke Hanke Dolníkovej, ktorá aj napriek nepretržitej prevádzke v našom zariadení, po nočnej službe, v rámci svojho voľna ušila veľké množstvo rúšok  pre našich obyvateľov ako aj pre zamestnancov.
Ďakujeme tiež za ušitie rúšok pani Danke Pachúlovej z Rudinky.  

Chcem sa zmieniť aj za krásne slová od Kauflandu, ktorí nám poďakovali za to, čo robíme slovami „Ďakujeme Vám, robíte úžasnú prácu“.

Ja sa chcem poďakovať všetkým Vám, pretože aj Vy robíte úžasnú prácu a vyslovujem veľké ĎAKUJEM.