Poďakovanie

ÚSMEV – zariadenie pre seniorov, Osiková 26, Žilina ďakuje firme TERAZ a.s. zo Žiliny, ktorá už po druhýkrát pomohla nášmu zariadeniu pri murárskych a maliarskych prácach. V prvom prípade sa jednalo o vymaľovanie dvoch bytových jednotiek a kancelárie .V druhom prípade to bolo náročnejšie, nakoľko bolo nevyhnuté odstrániť pôvodnú omietku, natiahnuť novú s následným vymaľovaním celej  bytovej jednotky. Všetky tieto práce vrátane materiálu urobili na vlastné náklady. Preto im chcem za naše zariadenie vysloviť veľké ĎAKUJEM.