Poďakovanie

Chcela by som touto cestou poďakovať firme TERAZ, ktorá sa nám ohlásila s ponukou, že by rada sponzorsky, formou dobrovoľníckej práce, urobila niečo pre naše zariadenie. Bolo to síce už v auguste, ale teraz sme veľmi súrne potrebovali vymaľovať jednu miestnosť. Obrátila som sa na nich a naozaj promptne, z jedného dňa na druhý, nám to zabezpečili. A nielen to, ale aj jednu bytovú jednotku, kde sme potrebovali veľmi súrne vymaľovať kuchyňu a predsieň. Všetko na svoje vlastné náklady.

PhDr. Alena Lišková
riaditeľka zariadenia

https://www.teraz-as.sk/pomohli-sme-vymalovat-zariadenie-pre-seniorov-smev-a17-17

https://www.facebook.com/TERAZ-102651135198631/?ref=pages_you_manage

 

Pomohli sme vymaľovať zariadenie pre seniorov Úsmev