Október – Mesiac úcty k starším

Október je mesiacom plným farieb a jesennej krásy, ale aj Mesiacom úcty k starším.
Dňa 19. októbra 2021 sme aj my v našom zariadení ÚSMEV – zariadenie pre seniorov vyjadrili svoje poďakovanie seniorom milým spoločenským posedením. Odmenou pre všetkých bola príjemná atmosféra, dobrá nálada a pocit, že nezabúdame na starkých, ktorí majú v našom živote svoje dôležité miesto.