Návšteva dievčat z Diagnostického centra Lietavská Lúčka

Dňa 10.11.2022 navštívili naše zariadenie dievčatá z Diagnostického centra z Lietavskej Lúčky. Priniesli do nášho zariadenia veľa pozitívnej energie a vyčarili úsmev na tvárach našim seniorom. Počas pandémie sa naši klienti s dievčatami nevideli, o to srdečnejšie ich dnes privítali. Dievčatá si pre seniorov pripravili menší program: tancovali, spievali, recitovali. Neskôr sme sa presunuli do spoločenských priestorov, kde sme pokračovali v debatovaní, v speve. Klientom dievčatá rozdali malé darčeky, ktoré vlastnoručne vyrobili. Seniori si vypili kávičku, posedeli a s úsmevom na tvári sa pobrali na obed.

Dievčatám a ich učiteľom ďakujeme a tešíme sa na ďalšie stretnutie.