Mesiac úcty k starším

Dňa 9.11.2022 bol pre našich seniorov veľmi veselý. Do nášho zariadenia prišla energia v podobe mladých ľudí z folklórneho súboru Lieska zo Žiliny pod vedením pani Hriechovej. Trošku sme sa posunuli o mesiac dozadu, kedy bol október venovaný úcte k starším a keďže sme mali v zariadení zvýšený výskyt respiračných ochorení, pripravili sme seniorom program neskôr, tj v novembri. Klienti si tieto krásne chvíle užívali naplno. Miestnosťou sa ozýval spev, potlesk a na tvárach seniorov bola vidieť radosť. Ďakujeme mládeži a ich koučke za návštevu a tešíme sa na ďalšie zážitky.
Pri tejto príležitosti boli našim seniorom odovzdané balíčky s teplými ponožkami a ich milé pozdravy od detí, za ktoré ďakujeme ZŠ s MŠ Jarná zo Žiliny. Poďakovanie patrí aj deťom zo Súkromnej základnej školy Oravská cesta zo Žiliny za darovanie balíčkov plných kozmetiky, sladkostí, čajov a podobne. Seniorom sa darčeky veľmi páčili a deti, ako aj ich rodiny srdečne pozdravujú.