Vysadenie dvoch LÍP – zahájenie projektu p. Ľubomíra Sečkára – Zasaď strom

Dve lipy, stromy, ktoré sú symbolom Slovákov, boli dňa 21. novembra 2013 predmetom zahájenia projektu Zasaď strom. Autorom tohto projektu je p. Ľubomír Sečkár. Spolu s podpredsedom Žilinského samosprávneho kraja Ing. Jozefom Štrbom vysadili prvé stromy, ktoré nebudú posledné. Projekt bol zahájený vysadením dvoch šesť metrových líp pred našim zariadením na sídlisku Solinky. Celkovo bude postupne zasadených na území Žilinského kraja 3000 stromov. Zahájením projektu týmto spôsobom sa prispelo k skvalitneniu životného prostredia nielen našim seniorom na Solinkách, ale postupne na viacerých miestach v Žilinskom kraji a postupne na celom Slovensku.
„Veď stromy sú častým objektom básnikov, maliarov, fotografov alebo ľudových liečiteľov. Sú posolstvom minulosti, ktoré odovzdávame budúcim generáciám. Ich poznávanie a ochrana je prejavom kultúry každého národa. Dokážu nás zaujať svojim mohutným vzrastom, veľkým fyzickým vekom, zvláštnym habitom neopakovateľnej estetickej hodnoty, nezvyčajným tvarom kmeňa, pestrosťou farieb kvetov alebo listov a samozrejme kvalitou genetického materiálu, ktorý v sebe skrývajú. Chcem, aby sme zanechali budúcim generáciám niečo, čo má skutočnú hodnotu, niečo čo je dôležité pre nás všetkých. My sa snažíme ochraňovať a zachraňovať ľudské životy, strom je symbol života a takto sa aj všetkým ľuďom dostane do povedomia, že si musíme vážiť aj túto formu života“…  Ľubomír Sečkár

7 1 2 3 4 5 6