Výroba bábky a iné aktivity

Ďalšie naše stretnutie s dievčatami z diagnostického centra bolo tiež príjemné, bezprostredné a aktívne. Dievčatá sa chceli naučiť, ako sa vyrábajú bábky. Náš klient, pán Mgr. Martin Bálik, ktorý je popredný slovenský a žilinský bábkarský výtvarník i divadelník, zasvätil celý svoj život bábkovému divadlu, výrobe a zdokonaľovaniu technológie výroby nádherných bábok. Vyhotovil desiatky výprav, kulís, rekvizít k divadelným hrám a rozprávkam, stovky nádherných a jedinečných bábok. Preto mali dievčatá výborného učiteľa a potešilo ich, že sa niečo nové opäť naučia. Samé zistili, že je to práca náročná, je to dlhodobý proces, vyžaduje trpezlivosť, tvorivosť, precíznosť, zmysel pre detaily. Začali výrobou hlavy bábky.  
Pán Bálik bol rád, že mohol ukázať svoju šikovnosť, že mohol mládež niečo zaujímavé a nové naučiť. Pokračovať vo výrobe bábky budú na ďalších stretnutiach.

Ďalšia skupinka sa venovala maľovaniu obrázkov, hrali spoločenskú hru „Človeče, nehnevaj sa!“ alebo sa len tak medzi sebou pri kávičke rozprávali. Všetci sa opäť tešia na ďalšie stretnutie.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA