VÝLET NA TURZOVKU- ŽIVČÁKOVÚ

Dňa 28.9.2017 sme pre našich klientov zariadenia ÚSMEV, Osiková 26, 010 07 Žilina, usporiadali zájazd na známe pútnické miesto do Turzovky, na horu Živčáková. Pre obyvateľov bol objednaný autobus. Na výlete sa zúčastnilo 22 obyvateľov z toho jeden imobilný. Pre všetkých zúčastnených sme pripravili malé desiate a vodu. Obyvatelia na tomto krásnom mieste strávili celé dopoludnie, načerpali novú silu a pre seba a svojich blízkych si nabrali vodu, ktorá je na tomto mieste veľmi vzácna. O 10:30 hodine bola za všetkých pútnikov odslúžená svätá omša. Po omši si mohli klienti zakúpiť rôzne suveníry z tohto miesta či už pre seba alebo svoje rodiny. Popoludní sme všetci nasadli do autobusu a spoločne sme sa šli občerstviť do reštaurácie vo Veľkom Rovnom. Obed obyvateľom veľmi chutil. Posilnení po výdatnom obede sme sa všetci v zdraví dopravili domov.