Vianočné posedenie

V utorok popoludní 17. decembra 2013 sme pre klientov nášho zariadenia pripravili  vianočné posedenie obohatené kultúrnym programom. Na úvod príjemným slovom privítala všetkých zúčastnených a účinkujúcich pani riaditeľka zariadenia a taktiež zaželala všetkým pokojné, požehnané a láskyplné Vianoce. Predvianočné dni prišli našim seniorom spríjemniť deti zo ZŠ Vendelína Javorku, Žilina pod vedením p. učiteľky, ktoré zaspievali a zavinšovali k Vianociam. Taktiež si pripravili milé darčeky, ktorými obdarovali našich klientov. Po tomto milom vystúpení nás opäť navštívili a svojim vystúpením potešili deti zo Základnej umeleckej školy Ladislava Árvaya v Žiline pod vedením pani Márie Hrebeňárovej a hudobným doprovodom keyboardu. Deti zaspievali krásne vianočné koledy, ktoré si spolu s nimi spievali aj naši seniori. Atmosféra, ktorá prevládala v tej chvíli v našom zariadení bola krásna, príjemná, čarovná a vianočná. Na záver sme si všetci spoločne zaspievali najkrajšiu vianočnú koledu „Tichá noc“.
Po kultúrnom programe sme sa presunuli do spoločenských priestorov, kde nás čakalo občerstvenie. Tam sme sa všetci ešte dlho rozprávali a tešili sa z peknej akcie.  
Celý program potešil srdiečka našich seniorov a my sme radi, že sme im opäť vyčarili úsmev na tvárach.

Ďakujeme všetkým účinkujúcim – deťom zo ZŠ Vendelína Javorku v Žiline a deťom zo ZUŠ Ladislava Árvaya v Žiline pod vedením pani Márie Hrebeňárovej za vytvorenie príjemnej vianočnej atmosféry a tešíme sa na ďalšie spoločné stretnutie.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA