Športový deň so seniormi

„ Stratený je deň nášho života, keď sme sa nezasmiali.“ ( Albert Einstein )

Seniori zo zariadenia ÚSMEV- zariadenie pre seniorov, Osiková 26 Žilina sa dňa 13.06.2019 zúčastnili krásneho športového dňa v Diagnostickom centre v Lietavskej Lúčke. Všetci sme sa držali citátu Alberta Einsteina, a už do auta sme nasadali s tým, že prečo sa nezasmiať a stratiť tým deň nášho života. A tak sme sa vydali na cestu za športom, smiechom a dobrou náladou.

Športové hry boli zostavené z piatich družstiev. Každé družstvo bolo zložené z dievčat z Diagnostického centra, dvoch seniorov z nášho zariadenia a vedúceho družstva. Samozrejme každý člen družstva mal svoju dôležitú úlohu, a tou bolo priviesť svoje družstvo k víťazstvu. Seniori sa ukázali, že aj napriek vysokému veku a zdravotnému stavu, dokážu športovať, dokážu presvedčiť aj mladých ľudí, že aj staroba vie byť krásna, zábavná a dá sa spojiť s aktívnym životom. Spoločne s dievčatami zdolávali rôzne disciplíny, ktorým dali pekne na „ frak“, dievčatá bojovali ako levice, a mnohé skončili s odretými kolenami, ale s úsmevom na tvári a so zdvihnutou hlavou. V tento krásny slnečný, a najmä teplý deň, zamestnanci Diagnostického centra dbali aj na prísun tekutín. Zabezpečili klientom pravidelné prestávky medzi disciplínami na dodržanie pitného režimu, pani kuchárky napiekli pre seniorov výborný perníkový koláčik a pohostili ich aj voňavou kávou za čo celému kolektívu veľmi ďakujeme. Na záver stretnutia zamestnanci odovzdali seniorom a dievčatám medaile a diplomy za ich bojovnosť. Ako už býva zvykom na každom stretnutí či už u nás v zariadení pre seniorov alebo v diagnostickom centre sa navzájom dievčatá so seniormi zhovárajú, ale najradšej spievajú. Takto krásne a veselo sme aj ukončili tento deň a dievčatám sa opäť podarilo vyčariť na tvárach seniorov úsmev.

„Tam kde prinášaš úsmev a radosť do života robíš najkrajšiu vec na svete.“… a my sa už teraz tešíme na ďalšiu spoluprácu s Diagnostickým centrom v Lietavskej Lúčke a dúfame, že naše vzťahy sa nikdy nepretnú a naďalej budú prinášať našim seniorom radosť a úsmev…

Ďakujeme p. riaditeľovi a samozrejme celému kolektívu Diagnostického centra za pozvanie na Športový deň so seniormi 2019.