Športové hry Terchová Vršky

V dňoch 5. – 6. júna 2018 sa konal v Terchovej už 14. ročník ŠPORTOVÝCH HIER, ktorý sa niesol v hesle ,, 330 hrmených – oživme ľudové tradície z kraja Juraja Jánošíka“. Športových hier sa zúčastnilo 6 klientov nášho zariadenia, ktorí boli rozdelení do rôznych športových disciplín. Športové disciplíny zodpovedali ich veku a možnostiam zdravotného stavu. Súťažili v týchto disciplínach: kolky, hra so štipcami a hod kruhom na cieľ. Klienti si tieto dva dni naplno užívali a domov si odniesli dve bronzové a dve strieborné medaily, z čoho mali veľkú radosť. Ďakujeme pani riaditeľke Ing. Ivetke Ďurišovej za pozvanie a tešíme sa opäť o rok!