Predveľkonočná návšteva v DC Lietavská Lúčka

Dňa 14. marca 2018 sa naši klienti tešili na stretnutie s dievčatami z DC v Lietavskej Lúčke, kde sa pravidelne stretávajú pred Veľkonočnými sviatkami. Práve tieto sviatky sú oslavou jari, jari plnej farieb. Po vstupe do budovy nás privítali zamestnanci na čele s pánom riaditeľom, a práve úsmev a pevný stisk ruky pohladil srdiečka našich starkých. Spoločne sme sa usadili v kancelárií pána riaditeľa, kde už bolo pripravené malé pohostenie. Zamestnanci nezabudli ani na dodržiavanie pitného režimu a uvarili seniorom čajíky. Po krátkom príhovore pána riaditeľa Mgr. Pavla Šimka, sa klienti ponúkli sladkým prekvapením a všetci sa spoločnými silami vrhli do práce v pripravených dielňach. Zamestnanci spolu s dievčatami si pripravili pre seniorov aktivity s tématikou veľkej noci. Dievčatá boli rozdelené do rôznych skupín, na výrobu dekorácií používali rôzny materiál. Všade to hralo jarnými farbami, úsmevom, milými slovami dievčat a slovami chvály zo strany seniorov. Do činností sa zapojili aj naši obyvatelia. Niektorí pracovali v dielňach, ostatní o poschodie vyššie piekli pre dievčatá sladkú jablkovú odmenu. Dievčatá boli veľmi šikovné, šikovne sa zvŕtali v kuchyni, ale samozrejme aj pri ručných prácach. Vidieť, že sú talentované a majú výborných pedagógov, ktorí im odovzdávajú lásku a skúsenosti. Na druhej strane aj naši seniori ukázali, že aj napriek vysokému veku a pár šedinám na hlávkach sú stále v dobrej forme a majú chuť tvoriť a pracovať. Po takmer dvojhodinovej práci sme sa opäť presunuli k pánovi riaditeľovi, kde sme si vyhodnotili dnešný prekrásny deň, ktorý samozrejme dopadol na výbornú. Vychovávateľky spoločne s dievčatami odovzdali seniorom na pamiatku výrobky, ktoré spoločne vytvorili, a ktoré určite budú zdobiť chodby nášho zariadenia. Veď v týchto prácach je veľký kus srdiečka. Za nás všetkých sa celému kolektívu poďakovala obyvateľka nášho zariadenia p. Marta Hlavinková. V našich senioroch sa pri odchode z centra skrývali dva pocity. Smútok a radosť. Smútok z odchodu, ale radosť z toho, že už teraz sa predbežne dohodli na ďalšej návšteve.