Povianočné divadelné predstavenie

Dňa 5. januára 2017 sa v našom zariadení konalo divadelné predstavenie na tému: „Narodenie Ježiša Krista v Betleheme.“ Divadlo nám zahrali deti a mládež z pastoračného centra na Solinkách v Žiline. Predstavenie sa nieslo v tichosti a v jemnosti, tak ako Pán Ježiš prišiel na svet. Našim klientom sa divadielko páčilo hlavne kostýmy, rekvizity ako napríklad jasličky, malý Ježiško, ktorého si mohli popestovať v náručí. Spoločne si mohli zaspievať vianočné piesne, koledy a vypočuť si to všetko s doprovodom klavíra. Každý z nich na znak prijatia Ježiša Krista do svojho srdca dostal na pamiatku svätý obrázok. S prísľubom ďalšej návštevy sa seniori po predstavení v tichosti pobrali ako samy povedali „rozjímať“ do svojich príbytkov.