Omša

Svätá omša pre všetkých kresťanov v zariadení doniesla pokoj do našich duší, do života.
Každý z nás sa utieka k Pánovi, predkladá mu svoje prosby a ich naplnenie robí človeka šťastným. Ľudia tak kráčajú s istotou do ďalších dní života.
Všetci pociťujeme zmeny v novej hektickej dobe, ktorá neumožňuje spoliehať sa vždy na ľudí, či na tých čo majú moc. Istotu sa snažíme nájsť v Pánovi. Celý život nám dokazuje svoju ochranu, pomoc a lásku v často prežívanej kalvárii života.

Ďakujeme…