OKTÓBER – Mesiac úcty k starším

Dňa 24.10.2019 sme v našom zariadení usporiadali milé posedenie spojené s programom pri príležitosti Októbra- mesiaca úcty k starším. Našim seniorom sa prihovorila pani riaditeľka PhDr. Alena Lišková, ktorá odovzdala slovo zamestnankyni zariadenia pani Andrei Dujčíkovej, ktorá mala pre seniorov pripravenú báseň. Program pre našich seniorov si pripravili dievčatá z diagnostického centra v Lietavskej Lúčke. Programu sa zúčastnilo 25 klientov. Po vystúpení sa klienti presunuli do spoločenskej miestnosti, kde bolo pre nich pripravené malé občerstvenie a kávička. Spoločne si s dievčatami posedeli, porozprávali sa a samozrejme si spoločne zaspievali ľudové piesne. Takto družne sme spoločne strávili krásne dopoludnie plné úsmevov a radosti. Obyvatelia spokojní a „omládnutí“ sa spoločne presúvali na obed.

„Keď ti život predkladá dôvody na plač, ukáž mu, že máš tisíc a jeden dôvod na smiech.“
Dale Carnegie