Naše zariadenie prebralo Mesto Žilina

Mesto Žilina sa od 1. augusta 2013 stalo zriaďovateľom nášho zariadenia. Doterajším zriaďovateľom bol Žilinský samosprávny kraj. Aj po tejto zmene budú naďalej poskytované sociálne služby pobytovou formou pre fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby v zmysle zákona 448/2008 Z.z.

Oficiálne prevzatie nášho zariadenia Mestom Žilina sa uskutočnilo v priestoroch zariadenia vo štvrtok 1. augusta 2013 o 14.00 hod. za účasti predsedu Žilinského samosprávneho kraja Juraja Blanára, ktorý symbolicky odovzdal kľúče od zariadenia primátorovi mesta Žilina Igorovi Chomovi. 

DSC_4056 DSC_4053 DSC_4050 DSC_4044 DSC_4037 DSC_4036 DSC_4035 DSC_4029 DSC_4028 DSC_4027 DSC_4026 DSC_4009 DSC_4065