Mesiac úcty k starším

Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším nás opäť navštívili deti zo ZŠ s MŠ V. Javorku v Žiline a dievčatá z Diagnostického centra v Lietavskej Lúčke. Potešili nás svojim vystúpením a vykúzlili tak úsmev na perách všetkým prítomným.