Fašiangy

Dňa 18.02.2020 sme mali v našom zariadení Fašiangy. Pre obyvateľov sme mali pripravený pestrý program. Potešiť ich srdiečka prišla kapela Zbojná, ktorá zahrala známe ľudovky. Týmto by sme sa im v mene našich seniorov chceli poďakovať. Naši seniori si s nimi zaspievali a rezko zatancovali. Na konci programu vystúpili zamestnanci ÚSMEV- zariadenie pre seniorov, ktorí rozosmiali obecenstvo svojou scénkou o pochovávaní basy. Neskôr sme sa presunuli do spoločenských priestorov, kde zábava pokračovala v plnej paráde. Samozrejmosťou bol sprievod masiek a kapely, ktorí postupne prechádzali chodbami zariadenia a potešili tým ako mobilných klientov, tak aj imobilných klientov. Sme radi, že sme im mohli vyčarovať úsmevy na tvárach. Zábava s maskami pokračovala aj v spoločenských priestoroch do neskorého večera.
Ďakujeme všetkým zúčastneným.