Aktívne pracovné skupinky

V mesiaci apríl sme zahájili spoluprácu s Diagnostickým centrom v Lietavskej Lúčke.  Diagnostické centrum v Lietavskej Lúčke je školské preventívno – výchovné zariadenie pre dievčatá vo veku 13 – 18 rokov s poruchami správania. V DC dievčatám pomáhajú kvalifikovaní vychovávatelia osobnostne dozrieť, nájsť si cestu späť k rodine, priateľom, k vzdelávaniu, k pozitívnej hodnotovej orientácii. Niektoré z dievčat svojich starých rodičov už nemajú alebo ich vôbec nepoznajú. Preto naše zariadenie oslovila Paed.Dr. Anna Debnárová s nápadom, že by s malou skupinkou dievčat navštevovali našich klientov raz do týždňa. Dievčatá tak využijú svoj čas efektívne a naši seniori im môžu veľa toho odovzdať, dievčatá sa niečomu novému naučia a zo psychologického, psychoterapeutického a výchovného hľadiska to bude pre ne veľkým prínosom. Naši klienti sa budú cítiť užitoční, potrební a svoj voľný čas taktiež využijú efektívne, zmysluplne a aktívne a odklonia sa od každodenného stereotypu. Na skupinky prichádzajú klienti dobrovoľne, práca je im prideľovaná podľa ich individuálnych plánov vychádzajúc z ich možnosti a schopnosti.   
Úlohou sociálnej práce v našom zariadení je umožnenie prijímateľom sociálnej služby zapojiť sa do množstva aktivít, podľa ich záujmov, možností a schopností, poskytnúť im priestor na sebarealizáciu, zvýšenie samostatnosti a rozvoj osobnosti.
Prvé stretnutie s dievčatami z DC bolo bezprostredné, dievčatá sa na našich klientov veľmi tešili, doniesli im pekné, milé darčeky, ktoré vlastnoručne vyrobili. Po prvotnom zoznámení sa sme si dohodli ako budú prebiehať naše „aktívne skupinky“ a naplánovali si aktivity.
Zo stretnutia mali všetci príjemný pocit a my veríme, že budú všetci spokojní.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA