Vianočné posedenie

Dňa 12.12.2019 sme usporiadali pre našich seniorov koncoročnú kapustnicu. Pre obyvateľov nášho zariadenia sme mali pripravený krásny program. Posedenie otvorila riaditeľka zariadenia PhDr. Alena Lišková, ktorá seniorom popriala krásne Vianoce. Následne odovzdala slovo viceprimátorke mesta Žilina, pani Ing. Barbore Birnerovej PhD., ktorá sa krásne prihovorila našim obyvateľom. Aj napriek tomu, že pán primátor Žiliny Mgr. Peter Fiabáne, má veľmi veľa povinností našiel si čas a prišiel sa seniorom prihovoriť. Klienti sa na program veľmi tešili, dvaja členovia folklórneho súboru Rovňan prišli seniorom zahrať na harmonike. Na záver programu zaspievali vianočné koledy zamestnankyne zariadenia, ktoré boli prezlečené v mikulášskom a škriatkovskom odeve. Spoločne sme si zaspievali pieseň „Tichá noc, svätá noc“ a zapálili prskavky. Sme radi, že sme klientom mohli aspoň nachvíľu vyčariť úsmev na tvári. Po programe sa klienti navečerali. Pochutili si na sviatočnej kapustnici a šaláte s dobrým mäskom. Neskôr sme sa všetci presunuli do spoločenských priestorov, kde si seniori dali kávu a čaj, niečo sladké na zahryznutie a ponúkli sa aj obloženým chlebíčkom. Pre seniorov sme mali pripravené ešte dve prekvapenia. Prvým bola dcéra našej obyvateľky, pani Sakalová, ktorá klientom zahrala na harmonike ich srdcu blízke piesne. Čerešničkou na záver bolo naplnenie myšlienky projektu “Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok.“ Dobrí ľudia naplnili pre seniorov krabičky, krásne zabalili a s láskou poslali do rôznych zariadení. Za prítomnosti členov tejto krásnej myšlienky sme seniorom darčeky odovzdali. Urobili im tým obrovskú radosť. Tie úsmevy, ktoré sa objavili na ich tvárach sa nedajú opísať. Bol to krásny pocit.

Koľko lásky sa zmestí do krabičky od topánok

Projekt s krásnou myšlienkou pokračuje už svojim druhým ročníkom. Ide o projekt, v rámci ktorého ľudia napĺňajú krabice darčekmi pre seniorov zo zariadení pre seniorov a rôznych domovov dôchodcov, aby mali Vianoce ešte krajšie a necítili sa takí osamelí.

Krabičky prišli aj do nášho zariadenia krásne zabalené a označené DEDUŠKO a BABIČKA. Naši seniori mali veľkú radosť z darčekov a spoločne ďakovali dobrým ľuďom.