Športové hry Terchová – Vŕšky

V dňoch 14. – 15. júna sa konal v Terchovej už 13. ročník ŠPORTOVÝCH HIER, ktorý sa niesol v hesle ,, Športom k novým priateľstvám- Oživme ľudové tradície“. Športových hier sa zúčastnilo 6 klientov nášho zariadenia, ktorí boli rozdelení do rôznych športových disciplín. Športové disciplíny zodpovedali ich veku a možnostiam zdravotného stavu. Disciplíny boli rôzne ako napríklad: kolky, hod loptou na kôš, hra so štipcami a podobne. Klienti si domov odniesli aj niekoľko medailí a diplomov z čoho mali veľkú radosť. Ďakujeme pani riaditeľke Ing. Ivetke Ďurišovej za pozvanie a tešíme sa opäť o rok!