Zdobenie stromčeka

Dňa 4. decembra 2023 sme strávili krásne predvianočné dopoludnie. Spoločne s klientami sme si tradične ozdobili vianočný stromček v spoločenských priestoroch. Nálada bola naozaj predvianočná. Pri práci sme počúvali a pospevovali si koledy, spoločne sme si pomáhali a vzájomne debatovali o zdobení stromčekov v minulosti.