Mikuláš v našom zariadení a kapustnica

Dňa 6.12.2023 naše zariadenie navštívil Mikuláš so svojimi pomocníkmi s čertom a anjelom. V doobedňajších hodinách, s dávkou dobrej nálady navštívili všetkých našich klientov a vyčarili im úsmev na tvári. Poobede program pokračoval posedením v jedálni. Klientom sa prihovorila pani riaditeľka PhDr. Alena Lišková. Venovala im milé slová, zhrnula klientom celoročnú prácu a aktivity v zariadení. Na záver popriala klientom krásne predvianočné a vianočné obdobie a odovzdala slovo hosťom.
S vďačnosťou sme privítali medzi nami hostí z Rotary clubu pána Kociána, pána Bohunického a pána Muščíka s manželkou. Táto partia skvelých ľudí tiež venovala našim klientom milé slová, darčeky ako ponožky a bielizeň, predstavili svoju prácu v Rotary clube a pán Bohunický vytvoril v jedálni tú pravú vianočnú atmosféru krásnymi vianočnými koledami. Ďakujeme im v mene našich klientov aj za občerstvenie, ktoré taktiež priniesli pre seniorov. Klienti si pochutnali v spoločenských priestoroch na koláčikoch a ovocnom džúse.
Po milom programe nasledovala kapustnica, šalát a mäsko, ktoré pripravili naše kuchárky. Misky a taniere zostávali prázdne, a to bol dôkaz toho, že našim klientom chutilo.
Po výdatnom jedle sme sa presunuli do spoločenských priestorov, kde na klientov čakal vynikajúci punč, káva a koláčiky, ktoré zabezpečilo naše zariadenie pod vedením pani PhDr. Aleny Liškovej a vedúcej stravovacej prevádzky p. Márii Bůžkovej v spolupráci s kuchárkami. Pán Bohunický sa s klávesami presunul do spoločenských priestorov, kde pokračoval v koncerte s „ľudovkami“ do samotného konca, a že to malo úspech, o tom svedčí pospevovanie si ľudoviek našimi klientami po chodbách zariadenia.
V mene našich seniorov a celého ÚSMEV-ZpS ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o tento krásny a čarovný deň.