! COVID – 19 !

AKTUALIZÁCIA
zapis zo zasadnutia KT 27.02.2023

OZNAM 20.02.2023
zapis zo zasadnutia KT 20.02.2023

AKTUALIZÁCIA 24.6.2022
zapis zo zasadnutia KT 24.06.2022

AKTUALIZÁCIA 12.5.2022
zapis zo zasadnutia KT_12.05.2022

AKTUALIZÁCIA 27.4.2022
zápis KT_27.4.2022

AKTUALIZÁCIA 12.4.2022
zápis KT_12.4.2022

OZNAM – zasadnutie KT dňa 25.11.2021
zapis zo zasadnutia KT 25.11.2021

OZNAM – Koncepcia návštev – aktualizované 01.07.2021

koncepcia návštev 2021_aktualizované

OZNAM – Koncepcia návštev – aktualizované 05.05.2021
koncepcia návštev 05_05_2021

OZNAM – Koncepcia návštev 04/2021

koncepcia návštev 2021

OZNAM – 8. novembra 2020

Milí naši príbuzní, priatelia a známi. Dnes, 8. novembra 2020 prebehlo v našom zariadení 2. kolo testovania na ochorenie COVID – 19 pomocou antigénových testov. Všetci naši klienti a aj zamestnanci majú negatívny výsledok.

Ďakujeme Vám, že dodržiavaním našich prísnych opatrení pomáhate chrániť svojich blízkych.

PhDr. Alena Lišková
riaditeľka zariadenia

OZNAM

Milí naši príbuzní, priatelia a známi. Dnes (1. novembra 2020) boli pretestovaní všetci naši klienti aj zamestnanci na ochorenie COVID-19 pomocou antigénových testov s negatívnym výsledkom.

Ďakujeme Vám, že dodržiavaním našich prísnych opatrení pomáhate chrániť svojich blízkych.

PhDr. Alena Lišková
riaditeľka zariadenia

OZNAM od 07.10.2020 – aktualizované 

Na základe zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie v okrese Žilina a Pandemického plánu MPSVR SR pre prípad pandémie zo dňa 29.9.2020  pristupujeme k nasledovným opatreniam:

  • Od 7.10.2020 uzatvárame zariadenie
  • Návštevy sú v zariadení zakázané, výnimku tvoria len návštevy u klientov v paliatívnej starostlivosti, ktoré sú obmedzené na 1 návštevu týždenne maximálne 1 najbližší príbuzný na dobu 15 minút.
  • Návrat klienta do ZPS po pobyte v domácom prostredí – obyvateľ môže dočasne opustiť zariadenie a ísť k príbuzným na dobu minimálne 1 týždeň. Pri návrate musí klient predložiť negatívny test na COVID – 19 nie starší ako 48 hodín a podpísať čestné prehlásenie o bezinfekčnosti. V zariadení bude klient ešte na 7 dní  umiestnený do karantény a sledovaný odborným personálom.
  • Nákupy budú prebiehať v režime ako počas prvej vlny pandémie COVID – 19 – od utorka do piatka podľa jednotlivých poschodí. Príbuzní budú môcť nosiť obyvateľom nutné veci pre osobnú potrebu každú stredu a piatok od 8:00 – 16:00
  • Sviatok všetkých svätých – v týždni od 19. 10. 2020 do 23.10.2020 bude možnosť navštíviť v sprievode zamestnancov cintoríny v Žiline a blízkom okolí. Kto nemal možnosť zabezpečiť si vence, kahance a pod. môžu mu to doniesť príbuzní v stredu alebo piatok v termíne do 15.10.2020 v čase od 8:00 do 16:00 službukonajúcemu personálu.
OZNAM O ZÁKAZE NÁVŠTEV – aktualizované 30.09.2020
Na základe zasadnutia krízového tímu ÚSMEV- zariadenie pre seniorov v Žiline platí:
s termínom od 1.10.2020 zákaz návštev až do odvolania z dôvodu zvýšenej chorobnosti
na respiračné ochorenia a zhoršenej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 na Slovensku.
Ďakujeme za pochopenie, ohľaduplnosť a rešpektovanie prijatých opatrení.

PhDr.
Alena Lišková
riaditeľka

OZNAM!!!

Zákaz návštev do odvolania.
Podľa § 48 ods. 4 písm. e, zákona č. 355/2007 Z.z. sú verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb povinní zabezpečiť zákaz návštev.
V súvislosti s vývojom globálnej epidemiologickej situácie spôsobenej šírením koronavírusu COVID- 19 a opatreniami ÚSTREDNÉHO KRÍZOVÉHO ŠTÁBU SR Vás chceme informovať, že:


1) sledujeme informácie, sme v spojení s RÚVZ,

2) máme plán preventívnych opatrení,
3) máme plán krízových opatrení v prípade karantény,
4) v prípade realizácie krízových opatrení je prevádzka personálne zabezpečená,
5) činnosti služby v prípade krízového stavu budú zredukované na minimálny rozsah.

Návštevníkom, ktorí sa vrátili z rizikových oblastí, je odporúčané, aby nenavštevovali
zariadenie po dobu 14 dní a riadili sa pokynmi ÚVZ SR a MZ SR.

Na základe RÚVZ je naše zariadenie pre seniorov ÚSMEV pre návštevy predbežne uzavreté do odvolania.

V prípade akýchkoľvek otázok môžete kontaktovať telefonicky alebo mailom riaditeľku ÚSMEV- zariadenie pre seniorov:
PhDr. Alena Lišková
Riaditeľka ÚSMEV- zariadenie pre seniorov, Osiková 3294/26, 010 07 Žilina
Ďakujeme za pochopenie a rešpektovanie prijatých opatrení.