OZNAM – od 07. októbra 2020 – aktualizované

OZNAM od 07.10.2020 – aktualizované 

Na základe zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie v okrese Žilina a Pandemického plánu MPSVR SR pre prípad pandémie zo dňa 29.9.2020  pristupujeme k nasledovným opatreniam:

  • Od 7.10.2020 uzatvárame zariadenie
  • Návštevy sú v zariadení zakázané, výnimku tvoria len návštevy u klientov v paliatívnej starostlivosti, ktoré sú obmedzené na 1 návštevu týždenne maximálne 1 najbližší príbuzný na dobu 15 minút.
  • Návrat klienta do ZPS po pobyte v domácom prostredí – obyvateľ môže dočasne opustiť zariadenie a ísť k príbuzným na dobu minimálne 1 týždeň. Pri návrate musí klient predložiť negatívny test na COVID – 19 nie starší ako 48 hodín a podpísať čestné prehlásenie o bezinfekčnosti. V zariadení bude klient ešte na 7 dní  umiestnený do karantény a sledovaný odborným personálom.
  • Nákupy budú prebiehať v režime ako počas prvej vlny pandémie COVID – 19 – od utorka do piatka podľa jednotlivých poschodí. Príbuzní budú môcť nosiť obyvateľom nutné veci pre osobnú potrebu každú stredu a piatok od 8:00 – 16:00
  • Sviatok všetkých svätých – v týždni od 19. 10. 2020 do 23.10.2020 bude možnosť navštíviť v sprievode zamestnancov cintoríny v Žiline a blízkom okolí. Kto nemal možnosť zabezpečiť si vence, kahance a pod. môžu mu to doniesť príbuzní v stredu alebo piatok v termíne do 15.10.2020 v čase od 8:00 do 16:00 službukonajúcemu personálu.