Mesiac úcty k starším

Ďakujeme dievčatám z Diagnostického centra z Lietavskej Lúčky za milé darčeky pre našich seniorov k mesiacu úcty k starším. Darčeky potešili ich srdiečka.