Vystúpenie – ZŠ Jarná v Žiline

Dnes 26.10.2023 sa našimi priestormi ÚSMEV-ZpS rozliehal džavot detí. Do nášho zariadenia zavítali deti z MŠ Jarná v Žiline, ktoré prišli potešiť a vyčarovať úsmevy na tvárach našich seniorov. A že bolo veselo sa môžete presvedčiť na našich fotografiách z tohto milého stretnutia. Ďakujeme pedagogickému zboru, že vedú deti aj týmto smerom- úcte k seniorom, starším ľuďom.
Detičky našich klientov potešili krásnymi pozdravmi a teplými ponožkami.
Ešte raz zo srdca v mene našich seniorov ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu už dohodnutú spoluprácu.
26