Vystúpenie FS Cipovička

Dňa 11.decembra 2023 nás navštívil FS Cipovička. Detičky boli úžasné. Naši seniori prežili krásne dopoludnie. Odchádzali naplnení vianočnými koledami a deti im vyčarili úsmev na tvári. Za ich návštevu im v mene klientov ďakujeme a tešíme sa na budúcu návštevu.