Verejné obstarávanie | Profil VO


Oprava PVC krytiny na schodiskách v objekte ÚSMEV-ZpS Žilina

Dátum pridania: 6. októbra 2014

Predpokladaná cena: 7 500,00 €
Cena s DPH: 7 308,00 €
Dodávateľ: REAL INVENT , s.r.o., U Tomice 671, 023 14 Sklalité
Lehota vystavenia objednávky: 9.10.2014
Lehota dodania: do 30. dní od vystavenia objednávky