„Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?“

Ďakujeme všetkým ľuďom, ktorí sa zapojili do projektu: Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok.
Veľké ĎAKUJEME patrí organizátorom, ktorí v dobe, ktorá je ťažká pre každého, dokážu robiť radosť seniorom.
Aj do nášho zariadenia opäť zavítali krásne a bohato zabalené balíčky, ktoré potešili srdcia našich klientov.
Dňa 16.12.2021 sme spoločne s pani riaditeľkou rozdali tieto pekné balíčky. Obdarovali sme seniorov aj darčekmi zo zariadenia- kozmetikou a hygienickými pomôckami. Všetci klienti dostali aj balíček sladkých oblátok.

Tak milí naši, prajeme krásne a požehnané Vianoce.