Katarínska zábava (pozvanie od priateľov z CSS Straník)

Dňa 22. novembra 2023 sme strávili príjemné popoludnie so skupinkou našich seniorov. Dostali sme pozvanie na Katarínsku zábavu od našich priateľov z CSS Straník. V sprievode našej pani riaditeľky PhDr. Aleny Liškovej sme sa dopravili na miesto konania tejto veselej akcie, ktorá nás ohúrila už pri vstupe do kultúrneho domu. Farebné svetielka, stena na fotografovanie, milé úsmevy zamestnancov CSS Straník a mnoho iného bolo priam dokonalé. Na začiatku veselice sa nám prihovoril pán riaditeľ zariadenia Mgr. Jozef Bukový milými slovami a obdaroval kyticami
všetky Kataríny v sále. Neskôr nasledovala veselica a veru zadrepčili si aj naši klienti. Odvahu nabrala aj pani Ida, ktorá sa za zariadenie zúčastnila súťaže. Bolo úžasné pozorovať ako sa všetci zabávali aj napriek handicapom a súťažiaci dali zo seba všetko, čo mohli. Po krásnom popoludní sme sa v podvečerných hodinách poďakovali za pozvanie a pohostenie, ktoré bolo vynikajúce a pobrali sme sa domov.
Tieto zážitky ostanú v srdciach našich seniorov ešte dlhý čas.
Ešte raz veľká vďaka všetkým zamestnancom CSS Straník za ich obetavú prácu a srdce na správnom mieste.