FAŠIANGY 2024

„Fašiangy, Turíce, Veľká Noc príde“… Jedna z najznámejších a na Slovensku najrozšírenejších fašiangových pesničiek. Fašiangy sú prechodom medzi zimným a jarným obdobím.
Počas fašiangov prevláda zábava, organizujú sa veselice, sprievody masiek, plesy a pod. Hlavne posledné tri dni sú vyvrcholením poriadnej zábavy a plných stolov. Posledný štvrtok pred koncom fašiangov sa v minulosti nazýval aj „tučný štvrtok“.
Takto to bolo aj v našom ÚSMEVE-zariadení pre seniorov, kedy posledný štvrtok pred Popolcovou stredou sme pre našich seniorov pripravili už tradičný sprievod masiek, fašiangovú zábavu so živou hudbou a chutné občerstvenie ako sú šišky alebo inak aj vyškvárance a chutné jednohubky s klobáskou.
Priestory jedálne sa na chvíľu zmenili na pódium a rozliehali sa ňou krásne silné mužské hlasy, heligónky či ozembuch.
Skvelá atmosféra, či už pri sprievode masiek alebo neskôr počas fašiangovej zábavy pohltila azda všetkých prítomných seniorov v bytových jednotkách alebo v jedálni.
O fašiangovú zábavu sa postarala skupina Dlhopoľských heligonkárov, ktorí rozospievali celé publikum. Hudba a smiech je príjemným spestrením každodenného života seniorov žijúcich v našom zariadení.
Týmto skvelým dňom sme zároveň zavŕšili radovánky pred vstupom do pôstneho predveľkonočného obdobia.
Na záver v mene seniorov ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o vydarený deň, či už pani Mgr. Lajčákovej, sociálnym pracovníčkam, účtovníčke, kuchárkam a opatrovateľkám.
V neposlednom rade ďakujeme skvelým heligonkárom, ktorí potešili spevom a hudbou našich seniorov.
Prajeme všetkým ešte veselé, posledné dni fašiangového obdobia, aby ste ho prežili aspoň tak úžasne ako ho prežili naši klienti ÚSMEV-ZPS.