Návšteva „Červený nos“

Ďakujeme organizácii Červený nos za návštevu. Naši seniori boli nadšení, šťastní a veselí. Je dobré, že aj v dnešnej ťažkej dobe sa spoznávame s ľuďmi, ktorí majú srdce na správnom mieste.

Ďakujeme